ČÚZK – katastalní úřad

Postavit si dnes dům, koupit pozemek, zahradu, či třeba dělat větší rekonstrukce a přístavby na domě… to vše v dnešní době zahrnuje nespočet hodin strávených na úřadě a desítky a desítky popsaných papírů s údaji o vlastníkovi a nejdetailnějších informací o konečné nemovitosti. To vše se pak zanáší do katastrálních úřadů jednotlivých katastrálních území, jež dohromady sdružuje jediný úřad- ČÚZK, neboli Český úřad zeměměřičský a katastrální. Co najdete na jeho stránkách a k čemu je vlastně tento úřad dobrý? Čtěte dále a odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v několika málo okamžicích.

ČÚZK – jak to všechno funguje

Jak už jsme uvedli v úvodu článku, ČÚZK sdružuje všechny katastrální úřady, které zase mají za úkol evidovat všechny nemovitosti v určitě správní jednotce, která jim byla přidělena. Obyčejně se jedná o kraje ČR, které se dále dělí na jednotlivé okresy. Každý kraj má pak jedno hlavní místo (obvykle krajské město), odkud se mimo jiné posílají konečné zprávy na ČÚZK. Každý katastrální úřad je pak nezbytný pro stavbu domu, koupi pozemku apod. Úzce také souvisí s povolením ke stavbě apod.

Přesnou lokalitu budov katastrálního úřadu naleznete přímo na stránkách cuzk.cz, kde stačí rozkliknout záložku „Katastrální úřady“ a vybrat na mapě příslušný kraj. Poté zvolíte jedno z katastrálních pracovišť a pak už dostáváte kompletní přehled informací, včetně úředních hodin katastrálního úřadu.

Co lze na katastrálním úřadu vyřídit?

Současně je to také místo, kde si můžete nechat udělat výpis z katastru nemovitostí. Jedná se o listinu, jež poskytuje kompletní vlastnické informace o dané nemovitosti, ať už domu, parcely, bytu, či třeba garáže, nebo cesty. Výpis si může udělat prakticky kdokoliv, kdo zná číslo nemovitosti (lze vyhledat na aplikaci nahlížení do katastru nemovitosti rovněž na ČÚZK) a také pod jaký katastrální úřad spadá. Rovněž si připravte max. 100 korun za první stranu listiny a dalších max. 50 korun za každou další stranu listiny vlastnictví.

Nahlížení do katastru

Máte-li tedy zájem o nahlédnutí do katastru přejděte sem – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Katastr nemovistostí

Dostanete se na hlavní stránku. Jediné co Vás zajímá jsou obrázky vyobrazené výše. Podle toho o jaký objekt se jedná a do kterého chcete nahlížet klikněte na obrázek. Vyplňte vyhledávací pole a aplikace Vám po chvilce vyhodí výsledky.

A ať už se zdá byrokracie ČÚZK jakkoliv zdlouhavá, vězte, že bez ní by to prostě nešlo.